Απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από Ενεργούς Φοιτητές του Τμήματος

Σύμφωνα με την απόφαση 23/12-10-2023 θέμα 14ο «Απόφαση για το ειδικό πρόγραμμα για την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Τμήματος (παρ. 3 άρθρο 24 Ν.5057/2023)»της Συνέλευσης του Τμήματος:

 

Στο ειδικό πρόγραμμα για την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Τμήματος μπορούν να εντάσσονται έως και τις 30/9/2026 μόνο ενεργοί φοιτητές του Τμήματος με ακαδ. έτος εισαγωγής (εγγραφής) στο Τμήμα το 2021-2022, 2022-2023 και το 2023-2024.

 

Οι αιτήσεις για ένταξη στο ειδικό πρόγραμμα για την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του Τμήματος υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας με την είσοδό φοιτητή στον σύνδεσμο https://students.uowm.gr/login.asp  και μετά  στο Μενού: Αιτήσεις->Νέα Αίτηση στο πεδίο Θέμα επιλέγουν Άλλο και συμπληρώνουν την λέξη ΠΔΕ και στο πεδίο σημειώσεις συμπληρώνουν το εξής κείμενο: Αιτούμαι την ένταξη μου στο ειδικό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

 

Οι φοιτητές που είναι ήδη ενταγμένοι στο ειδικό αυτό πρόγραμμα για την απόκτηση ΠΔΕ ή θα ενταχθούν σε αυτό έως και τις 30/9/2026 θα έχουν τη δυνατότητα να το ολοκληρώσουν μέχρι και την λήξη του ακαδ. έτους 2026-2027.

 

Σε περίπτωση που κάποιος ενεργός φοιτητής που είναι ενταγμένος στο ειδικό πρόγραμμα για την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας δεν έχει καταφέρει να έχει προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα του ειδικού προγράμματος  έως και 30/9/2027 δεν θα λάβει πιστοποιητικό απόκτησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το Τμήμα Πληροφορικής.

 

Οι φοιτητές που είναι ενταγμένοι στο ειδικό πρόγραμμα για την απόκτηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας θα έχουν δικαίωμα να δηλώνουν τα μαθήματα του ειδικού προγράμματος ακόμη και αν αυτά ανήκουν σε μεγαλύτερα εξάμηνα. Τα μαθήματα αυτά δεν υπολογίζονται στον περιορισμό των 9 ή 11 μαθημάτων που υπάρχει για τις δηλώσεις των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

 

Στο ειδικό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας μπορεί να ενταχθεί κάποιος φοιτητής μόνο μία φορά και μπορεί επίσης μόνο μία φορά, πριν την ολοκλήρωσή του ειδικού προγράμματος, να επιστρέψει στο πρόγραμμα σπουδών που ανήκε πριν την ένταξή του στο ειδικό πρόγραμμα.

 

Για να ενταχθεί κάποιος προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής στο ειδικό αυτό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας θα πρέπει:

 • Να είναι ενεργός φοιτητής.
 • Να μην έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη στο ειδικό πρόγραμμα για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (να μην έχει δηλαδή τις προϋποθέσεις για να ανακηρυχθεί πτυχιούχος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που ανήκει)
 • Να υποβάλει αίτηση έως και 30/9/2026 αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας με την είσοδό φοιτητή στον σύνδεσμο https://students.uowm.gr/login.asp και μετά  στο Μενού: Αιτήσεις->Νέα Αίτηση στο πεδίο Θέμα επιλέγουν Άλλο και συμπληρώνουν την λέξη ΠΔΕ και στο πεδίο σημειώσεις συμπληρώνουν το εξής κείμενο: Αιτούμαι την ένταξη μου στο ειδικό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Τα μαθήματα του ειδικού προγράμματος για την απόκτηση ΠΔΕ τα δηλώνουν μόνοι τους οι φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων η οποία ανακοινώνεται κάθε φορά στην ιστοσελίδα του τμήματος οπότε καλό είναι οι αιτήσεις ένταξης στο ειδικό πρόγραμμα για την απόκτηση ΠΔΕ να υποβάλλονται από τους φοιτητές αρκετές μέρες πριν την περίοδο δηλώσεων ώστε να ολοκληρώνεται αρκετές μέρες πριν τις δηλώσεις η ένταξή τους στο ειδικό πρόγραμμα σπουδών και να μπορούν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν στο τρέχον, κάθε φορά, εξάμηνο  τα επιπλέον μαθήματα για την απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

————————————————————————————————

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής πως από το Ακαδ. Έτος 2021-2022 θα ξεκινήσει να παρέχεται στους φοιτητές ειδικό πρόγραμμα σπουδών που θα χορηγεί Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια ως εξής:

 

 • Προστίθεται ομάδα μαθημάτων που θα προσφέρονται στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος σπουδών, που θα έχουν δικαίωμα να παρακολουθούν μόνο ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να αποκτήσουν Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια, είτε παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για την λήψη πτυχίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, είτε πρόγραμμα σπουδών για την λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
  • Τα μαθήματα του ειδικού προγράμματος σπουδών για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας θα προσφέρονται δωρεάν στους ενεργούς φοιτητές του Τμήματος.
  • Η βεβαίωση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας θα χορηγείται με την επιτυχή ολοκλήρωση του ειδικού προγράμματος σπουδών για την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας και μόνο όταν ο φοιτητής θα έχει ολοκληρώσει όλες του τις υποχρεώσεις για λήψη πτυχίου.
  • Πτυχιούχοι απόφοιτοι του Τμήματος δεν θα έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν το ειδικό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και δεν θα τους χορηγείται πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
  • Το ειδικό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας θα περιλαμβάνει το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και επιπλέον την υποχρεωτική παρακολούθηση των παρακάτω μαθημάτων τα οποία  δεν θα λαμβάνονται υπόψη στην διαμόρφωση του βαθμού του πτυχίου:

 

Μαθήματα 3ου εξαμήνου ECTS Χαρακτηρισμός
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 5 Υποχρεωτικό
Μαθήματα 4ου εξαμήνου ECTS Χαρακτηρισμός
Εκπαιδευτική Ψυχολογία 5 Υποχρεωτικό
Μαθήματα 5ου εξαμήνου ECTS Χαρακτηρισμός
Διδακτική Μεθοδολογία 5 Υποχρεωτικό
Μαθήματα 6ου εξαμήνου ECTS Χαρακτηρισμός
Διδακτική της Πληροφορικής 5 Υποχρεωτικό
Μαθήματα 7ου εξαμήνου ECTS Χαρακτηρισμός
Ανάπτυξη Ψηφιακού Υλικού και Διδακτικών Σεναρίων με ΤΠΕ 5 Υποχρεωτικό
Μαθήματα 8ου εξαμήνου ECTS Χαρακτηρισμός
Πρακτική Άσκηση – Μικροδιδασκαλία 5 Υποχρεωτικό

 

Τα ανωτέρω 6 επιπλέον μαθήματα του ειδικού προγράμματος σπουδών για την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας δύναται να προσφέρονται/πραγματοποιούνται είτε αυτοδύναμα από το Τμήμα Πληροφορικής είτε και σε συνδιδασκαλία με το τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών ή /και με το τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΠΔΜ.

 

Για να ενταχθεί κάποιος προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Πληροφορικής στο ειδικό αυτό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας θα πρέπει:

 • Να είναι ενεργός φοιτητής.
 • Να μην έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη στο ειδικό πρόγραμμα για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (να μην έχει δηλαδή τις προϋποθέσεις για να ανακηρυχθεί πτυχιούχος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών που ανήκει)
 • Να υποβάλει αίτηση αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας με την είσοδό φοιτητή στον σύνδεσμο https://students.uowm.gr/login.asp και μετά  στο Μενού: Αιτήσεις->Νέα Αίτηση στο πεδίο Θέμα επιλέγουν Άλλο και συμπληρώνουν την λέξη ΠΔΕ και στο πεδίο σημειώσεις συμπληρώνουν το εξής κείμενο: Αιτούμαι την ένταξη μου στο ειδικό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

 

Στο ειδικό πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας μπορεί να ενταχθεί κάποιος φοιτητής μόνο μία φορά και μπορεί επίσης μόνο μία φορά, πριν την ολοκλήρωσή του ειδικού προγράμματος, να επιστρέψει στο πρόγραμμα σπουδών που ανήκε πριν την ένταξή του στο ειδικό πρόγραμμα.

 

Τα ανωτέρω μαθήματα τα δηλώνουν μόνοι τους οι φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας την περίοδο δηλώσεων μαθημάτων η οποία ανακοινώνεται κάθε φορά στην ιστοσελίδα του τμήματος οπότε καλό είναι οι αιτήσεις να υποβάλλονται από τους φοιτητές αρκετές μέρες πριν την περίοδο δηλώσεων ώστε να ολοκληρώνεται αρκετές μέρες πριν τις δηλώσεις η ένταξή τους στο ειδικό πρόγραμμα σπουδών και να μπορούν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν στο τρέχον, κάθε φορά, εξάμηνο  τα επιπλέον μαθήματα για την απόκτηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και συνεχίζουν τις σπουδές τους για την λήψη πτυχίου Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

 

ΦΕΚ τ.Β’ 2514/20-05-2022 αριθμ. 5519 απόφαση που αφορά στην έγκριση χορήγησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon

9 thoughts on “Απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από Ενεργούς Φοιτητές του Τμήματος

Comments are closed.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email