Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών – Μικροελεγκτών, Ηλεκτρονικών Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου και Ρομποτικής

Οι υπηρεσίες που παρέχει το εργαστήριο είναι:

 1. Μελέτη και σχεδίαση μικροϋπολογιστικών συστημάτων βασισμένων στη χρήση μικροεπεξεργαστών ή μικροελεγκτών.
 2. Σχεδίαση συστημάτων κατ’ απαίτηση (custom applications).
 3. Έλεγχος λειτουργίας μικροϋπολογιστικών συστημάτων με χρήση ειδικών μετρητικών οργάνων (protocol analyzers, network analyzers, spectrum analyzers, digital oscilloscopes, signal generators, programmable power supply units, κ.α.) και εξειδικευμένων μετρητικών διατάξεων.
 4. Υλοποίηση μικροϋπολογιστικών συστημάτων τελευταίας τεχνολογίας και σύμφωνα με τις τεχνολογικές τάσεις της αγοράς.
 5. Χρήση διαφόρων οικογενειών και τεχνολογιών μικροεπεξεργαστών ή μικροελεγκτών, καθώς και πληθώρας αναπτυξιακών συστημάτων προκειμένου να ελέγχεται με το βέλτιστο τρόπο η σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση οποιασδήποτε εφαρμογής. Εξειδικευμένο λογισμικό προσομοίωσης (simulation) κι αποσφαλμάτωσης (debugging) προσφέρεται προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι.
 6. Σχεδίαση και υλοποίηση ηλεκτρονικών συστημάτων αυτομάτου ελέγχου.
 7. Σχεδίαση και υλοποίηση ρομποτικών συστημάτων.

 

Το εργαστήριο έχει σκοπό:

 

 1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Πληροφορικής καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
 2. Τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του.
 3. Την ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικών με τη φύση του εργαστηρίου πεδίων, ιδιαιτέρως στα πλαίσια διατμηματικών − διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων.
 4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
 5. Τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου με σκοπό την θεωρητική και πρακτική εξειδίκευση τους.
 6. Την εξυπηρέτηση των αναγκών εκπόνησης διδακτορικών διατριβών από ερευνητές που έχουν συναφές με το εργαστήριο θεματικό πεδίο.
 7. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
 8. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).
 9. Τη συνεργασία και την υποστήριξη εκτελουμένων έργων από δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με γνώμονα τη συμβολή του εργαστηρίου στη μελέτη και διερεύνηση προβλημάτων που σχετίζονται με τα γνωστικά του αντικείμενα.
 10. Τη δημιουργία ειδικής βιβλιοθήκης σε θέματα σχετικά με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του.

 

Οι υποδομές του εργαστηρίου χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και για τις ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας:

 • Ηλεκτρονική
 • Εισαγωγή στους Υπολογιστές
 • Μικροεπεξεργαστές – Μικροελεγκτές Ι
 • Μικροεπεξεργαστές – Μικροελεγκτές ΙΙ

Προσωπικό:

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (μέλη Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που κατέχουν θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ποιο συγκεκριμένα μέλη είναι οι:

Δρ. Φωτιάδης Δημήτρης – Μέλος Δ.Ε.Π. (Διευθυντής εργαστηρίου)

Δρ. Σινάτκας Ιωάννης – Μέλος Δ.Ε.Π.

Τασκασαπλίδης Γιώργος – Ε.Δ.Ι.Π.

Αγγελής Στέλιος – Ε.Τ.Ε.Π.

Συνεργαζόμενοι ερευνητές με το Εργαστήριο είναι μέλη Δ.Ε.Π. και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήριο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email