Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Κατανεμημένων Συστημάτων

Οι υπηρεσίες που παρέχει το εργαστήριο στο πλαίσιο του αντικειμένου του είναι:

  • Η σχεδίαση, αξιολόγηση, ανάλυση επίδοσης, βελτιστοποίηση και διαχείριση δικτύων (IP, ATM, 802.11, 802.16, GSM, B3G/4G, ΜΑΝΕΤ, Sensor Networks, Short range).
  • Η ενσωμάτωση μηχανισμών παροχής ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service – QoS) σε δίκτυα.
  • Ο έλεγχος πόρων και διαχείριση κίνησης σε ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα.
  • H διενέργεια πραγματικών μετρήσεων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και η ασφάλεια των πληροφοριών.
  • Η ανάλυση και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και πρωτοκόλλων (Intelligent Mobile Agents, IPv6, Mobile IP, MPLS).
  • Η δυναμική αναδιάρθρωση δικτύων (reconfigurable networks).
  • H διαχείριση κατανάλωσης ενέργειας δικτύων.
  • Η σχεδίαση και υποστήριξη προηγμένων υπηρεσιών σε περιβάλλοντα κατανεμημένης υπολογιστικής ικανότητας, υπολογιστικών πλεγμάτων – GRID Computing, κινητής και διάχυτης υπολογιστικότητας (Mobile and Pervasive computing).
  • Η προσαρμογή υπηρεσιών και εφαρμογών σε ετερογενείς δικτυακές υποδομές (adaptive, context-aware and QoS-aware applications).

Πληροφορίες για το εργαστήριο μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

ΦΕΚ Δημιουργίας Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Κατανεμημένων Συστημάτων

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email