Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση από σήμερα Πέμπτη 16-09-2021 έως Παρασκευή 24-09-2021

Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας για Ηλεκτρονική Εγγραφή Επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: https://www.minedu.gov.gr/news/50090-16-09-2-ilektroniki-eggrafi-epityxonton-stin-tritovathmia-ekpaidefsi

Μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής εγγραφής (επισκεφτείτε τον παραπάνω σύνδεσμο), και για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές 2021-2022, θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος, έως την Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 τα παρακάτω:

  • Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής που υπέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του φοιτητή
  • Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας του φοιτητή.
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ του φοιτητή
  • Για τους άρρενες εισαχθέντες μόνο: Πιστοποιητικό γέννησης του φοιτητή (ή άλλο δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός μητρώου αρρένων)
  • βεβαίωση, ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου (αφορά μόνο την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης)

Μην αγνοήσετε να συμπληρώσετε το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή/Σπουδαστή

Η ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής των εγγράφων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δείτε εδώ

Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει κατά την προσέλευσή τους στη γραμματεία να τηρούν έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας που ισχύουν κάθε φορά (μάσκα, αποστάσεις κλπ).

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Για την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης και τη διαδικασία χορήγησης ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ) θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την χορήγηση Βεβαίωσης εγγραφής/σπουδών των πρωτοετών.

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δια μέσου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του φοιτητή/τριας που περιλαμβάνονται στα παραπάνω δικαιολογητικά, με σκοπό την εγγραφή σας στο Πανεπιστήμιο. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο β του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης) και η παράγραφος 1 στοιχείο ε του ίδιου άρθρου και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας).

Ο φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθεται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας.

Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr.

Αν παρ’ όλα αυτά θεωρήσετε στο μέλλον ότι το ζήτημα που σας αφορά δεν έχει επιλυθεί́, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email