Πτυχιακή Εργασία

Η πτυχιακή εργασία είναι μια εκτεταμένη εργασία σε θέμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος στην οποία ο φοιτητής καλείται

  1. να αναπτύξει ένα θεωρητικό μοντέλο ή να επεκτείνει ένα υπάρχον και να μελετήσει την εφαρμογή του στην επίλυση προβλημάτων ή
  2. να αναπτύξει μια εφαρμογή ή να επεκτείνει μια υπάρχουσα εφαρμογή χρήσιμη σε κάποια περιοχή ενδιαφέροντος βασιζόμενος στην Θεωρία.

Η πτυχιακή εργασία εκπονείται από τον φοιτητή σε συνεργασία με έναν επιβλέποντα καθηγητή και το τελικό κείμενο της καταπείθετε στο Τμήμα. Η εργασία παρουσιάζεται ενώπιων τριμελούς επιτροπής στην οποία συμμετέχει και ο επιβλέπον καθηγητής.

Ο τελικός της βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμολογιών των τριών μελών της επιτροπής.

Στην έναρξη κάθε εξαμήνου τα θέματα των πτυχιακών εργασιών ανακοινώνονται στο πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Μετά την ανακοίνωση των θεμάτων ο φοιτητής επικοινωνεί με τον υπεύθυνο καθηγητή και αφού συμφωνήσουν στην από κοινού συνεργασία για εκπόνηση της Πτυχιακής εργασίας καταθέτουν έντυπη αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος.

Πρότυπο Πτυχιακής Εργασίας

 

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email