Εγγραφές

Φοιτητές του Ιδρύματος καθίστανται όσοι εγγράφονται σ’ αυτό μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η εγγραφή στο Τμήμα γίνετε στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους και σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο παιδείας και δημοσιεύονται στα ΜΜΕ.

Ο φοιτητής εγγράφετε στο Τμήμα αυτοπροσώπως με την αστυνομική του ταυτότητα, είτε από τρίτο άτομο που φέρει νόμιμη εξουσιοδότηση είτε με αποστολή με ταχυμεταφορά (courier).

 Δικαιολογητικά πρώτης εγγραφής

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πρώτη εγγραφή είναι τα εξής :

  • Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής (υπογεγραμμένη) που υπέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας

 Η εγγραφή ή και η ταυτόχρονη φοίτηση συγχρόνως σε δύο Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. ή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. και σε άλλη Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή δεν επιτρέπεται.

 Για όσους προέρχονται από μετεγγραφή ή κατάταξη, για την εγγραφή τους απαιτείται σχετική απόφαση του τμήματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης, όπως παρατεταμένη θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, είναι δυνατή η εγγραφή φοιτητή, που καθυστέρησε να εγγραφεί μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, με αιτιολογημένη απόφαση του συμβουλίου του Τμήματος, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή. Η αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής και σε αυτήν  αναφέρονται οι λόγοι καθυστέρησης.

Aνανέωση Eγγραφής

Ο φοιτητής υποχρεούται να ανανεώνει την εγγραφή του κάθε εξάμηνο. Η ανανέωση εγγραφής γίνεται μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Οι ανανεώσεις των εγγραφών γίνονται μέσω διαδικτύου (ηλεκτρονική γραμματεία). Για να έχει ο φοιτητής πρόσβαση στην ηλεκτρονική γραμματεία πρέπει να ενεργοποιήσει το προσωπικό του λογαριασμό (account). Αυτό θα γίνει μέσω διαδικτύου την πρώτη φορά που θα επισκεφτεί την ηλεκτρονική γραμματεία.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email
Font size
Colors