Εγγραφές

Φοιτητές του Ιδρύματος καθίστανται όσοι εγγράφονται σ’ αυτό μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η εγγραφή στο Τμήμα γίνετε στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους και σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο παιδείας και δημοσιεύονται στα ΜΜΕ.

Ο φοιτητής εγγράφετε στο Τμήμα αυτοπροσώπως με την αστυνομική του ταυτότητα, είτε από τρίτο άτομο που φέρει νόμιμη εξουσιοδότηση είτε με αποστολή με ταχυμεταφορά (courier).

 Δικαιολογητικά πρώτης εγγραφής

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πρώτη εγγραφή είναι τα εξής :

  • Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής (υπογεγραμμένη) που υπέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ

 Η εγγραφή ή και η ταυτόχρονη φοίτηση συγχρόνως σε δύο Σχολές ή Τμήματα Α.Ε.Ι. ή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. και σε άλλη Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή δεν επιτρέπεται.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email