Πρόγραμμα Σπουδών

 

Μαθήματα 1ου εξαμήνου

ECTS

Εισαγωγή στους Υπολογιστές

5

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

5

Γραμμική Άλγεβρα

5

Ηλεκτρομαγνητισμός

5

Ηλεκτρονική

5

Αγγλικά Ορολογία Πληροφορικής I

5

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

ECTS

Λειτουργικά Συστήματα

5

Δομές Δεδομένων

5

Μαθηματική Ανάλυση Ι

5

Διακριτά Μαθηματικά

5

Συνδυαστικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

5

Αγγλικά Ορολογία Πληροφορικής ΙI

5

Μαθήματα 3ου εξαμήνου

ECTS

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++

5

Μεταγλωττιστές

5

Αριθμητική Ανάλυση

5

Πιθανότητες-Στατιστική

5

Ακολουθιακά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά

5

Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ

5

Μαθήματα 4ου εξαμήνου

ECTS

Δίκτυα Υπολογιστών

6

Βάσεις Δεδομένων

6

Μικροεπεξεργαστές – Μικροελεγκτές

6

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

6

Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Εφαρμογών με Java

6

Μαθήματα 5ου εξαμήνου

ECTS

Κατανεμημένα Συστήματα

5

Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο

5

Τεχνολογία Λογισμικού

5

Σχεδίαση Δικτύων Υπολογιστών

5

Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού

5

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

5

Μαθήματα 6ου εξαμήνου

ECTS

Διαδικτυακές Εφαρμογές 

6

Τεχνολογία Πολυμέσων

6

Τηλεπικοινωνίες

6

Μαθήματα Επιλογής (Επιλογή 2 μαθημάτων)

Σχεδίαση Ψηφιακων Συστημάτων με VHDL

6

Ασύρματες Κινητές Επικοινωνίες

6

Γραφικά με Υπολογιστές

6

Οπτικός Προγραμματισμός

6

Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι

6

Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης

6

Μαθήματα 7ου εξαμήνου

ECTS

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων

6

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων

6

Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων

6

Μαθήματα Επιλογής (Επιλογή 2 μαθημάτων)

Σχεδίαση Ενσωματωμένων Συστημάτων με VLSI

6

Τεχνολογίες Διαδικτύου και Κινητός Υπολογισμός 

6

Υπολογιστικά Νέφη

6

Υπολογισιμότητα και Πολυπλοκότητα

6

Προηγμένες Αρχιτεκτονικές

6

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

6

Μαθήματα 8ου εξαμήνου

ECTS

Επιλογή 5 Μαθημάτων ή Επιλογή 3 Μαθημάτων κ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας

Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

6

Τεχνητή Νοημοσύνη – Λογικός Προγραμματισμός

6

Μικροεπεξεργαστές – Μικροελεγκτές ΙΙ

6

Διδακτική της Πληροφορικής

6

Ασφάλεια Δικτύων

6

Συστήματα Αναμονής

6

Επιχειρησιακή Έρευνα

6

* Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική (για τους φοιτητές που εισάγονται στο τμήμα Πληροφορικής από το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) , πραγματοποιείται κατά την διάρκεια των θερινών μηνών, δεν λαμβάνεται υπ’ όψην στον βαθμό του πτυχίου αλλά αναγράφεται στο έντυπο της αναλυτικής βαθμολογίας.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email