Διαδικασία ανάθεσης – ανανέωσης – ακύρωσης – πτυχιακών εργασιών

Δικαίωμα

Δικαίωμα  εκπόνησης πτυχιακής εργασίας έχουν οι σπουδαστές του Τμήματος που βρίσκονται χρονολογικά στο 8ο εξάμηνο σπουδών τους και οφείλουν μέχρι 5 μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους εκ των οποίων το ένα μόνο μπορεί να είναι μάθημα ειδικότητας.

Διαδικασία

Α) Ανάθεση – Ακύρωση πτυχιακής εργασίας

ι) Όσοι φοιτητές επιθυμούν να αναλάβουν για πρώτη φορά θέμα πτυχιακής εργασίας: Για να αναλάβει ο φοιτητής θέμα πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον καθηγητή με τον οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί και αφού συμφωνήσουν στην από κοινού συνεργασία για εκπόνηση της Πτυχιακής εργασίας συμπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση  και την προωθεί στον καθηγητή με τον οποίο θα συνεργαστεί ο οποίος στη συνέχεια θα προωθήσει την αίτηση του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cs@uowm.gr με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον φοιτητή ώστε ο φοιτητής να γνωρίζει ότι η αίτησή του έχει σταλεί στη γραμματεία.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο σε μορφή με κατάληξη  .doc ή .pdf

ιι) Όσοι φοιτητές είχαν ήδη θέμα και θέλουν να αναλάβουν νέο θέμα: Σε όσους φοιτητές έχει ήδη ανατεθεί θέμα και θέλουν να αναλάβουν άλλο θέμα πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να καταθέσουν εκτός από την αίτηση ανάθεσης που περιγράφεται παραπάνω και αίτηση ακύρωσης της παλιάς τους εργασίας. Η διαδικασία για την ακύρωση είναι ίδια με την διαδικασία για ανάθεση.

Τα θέματα είναι ενδεικτικά και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του τμήματος σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του τρέχωντος εξαμήνου οπότε οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας και με διδάσκοντες του τμήματος του τρέχοντος εξαμήνου που δεν έχουν αναρτήσει θέματα.

Β) Ανανέωση πτυχιακής εργασίας

Όσοι φοιτητές έχουν ήδη θέμα πτυχιακής εργασίας, δεν το έχουν ολοκληρώσει ακόμα ώστε να το παρουσιάσουν στην τρέχουσα περίοδο παρουσιάσεων, επιθυμούν να συνεχίσουν το ίδιο θέμα και έχει μεσολαβήσει διάστημα ενός έτους ή μεγαλύτερο από την ανάθεσή του θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ανανέωσης πτυχιακής εργασίας. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για ανανέωση θέματος είναι αντίστοιχη με αυτή που αναφέρετε παραπάνω για τις αιτήσεις ανάθεσης πτυχιακής εργασίας.

Γ) Αλλαγή επιβλέποντα σε πτυχιακή εργασία

Αν κάποιος φοιτητής θέλει να αλλάξει επιβλέπων καθηγητή στο θέμα του γιατί ο καθηγητής με τον οποίο ο φοιτητής ανέλαβε αρχικά το θέμα πλέον δεν εργάζεται στο τμήμα μας και δεν δέχεται να τον υποστηρίξει από εδώ και στο εξής, τότε μπορεί να καταθέσει Αίτηση αλλαγής επίβλεψης Πτυχιακής Εργασίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην διαδρομή Τμήμα->Έντυπα. Η διαδικασία για την αλλαγή επίβλεψης είναι η εξής: ο φοιτητής βρίσκει κάποιον διδάσκοντα του Τμήματος ο οποίος απασχολείται στο τμήμα στο τρέχον εξάμηνο σπουδών, επικοινωνεί μαζί του και του ζητά εάν μπορεί να αναλάβει να τον επιβλέψει. Εάν συμφωνήσουν τότε ο νέος επιβλέπων καθηγητής θα πρέπει να διαβιβάσει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη γραμματεία την ανωτέρω Αίτηση που θα του έχει στείλει ο φοιτητής συμπληρωμένη.

Το θέμα της πτυχιακής δεν είναι εφικτό να αλλάξει με διαδικασία αλλαγής επίβλεψης παρά μόνο ο καθηγητής που θα επιβλέπει την εργασία που έχει ήδη ανατεθεί.

Δ) Προθεσμίες

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη γραμματεία του τμήματος καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Ε) Έντυπα – Επικοινωνία με διδάσκοντες

Τα έντυπα για τις πτυχιακές εργασίες θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

https://cs.uowm.gr/archiki-selida/entypa/

Τα e-mail των διδασκόντων μπορείτε να τα αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο

https://ds.uowm.gr/

Τα ονόματα των διδασκόντων του τρέχοντος εξαμήνου μπορείτε να τα εντοπίσετε από το ωρολόγιο που αναρτάται στην αρχή του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email