Εργαστήριο Προγραμματισμού, Σχεδίασης και Εφαρμογών Ψηφιακών Συστημάτων

Υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει το εργαστήριο στο πλαίσιο του αντικειμένου του είναι:

 • Η σχεδίαση, αξιολόγηση, ανάλυση επίδοσης, βελτιστοποίηση και διαχείριση ψηφιακών και ενσωματωμένων συστημάτων μεγάλης και πολύ μεγάλης κλίμακας
 • Η σχεδίαση και ανάπτυξη διατάξεων προγραμματιζόμενης λογικής (FPGAs) και ολοκληρωμένων συστημάτων μεγάλης κλίμακας (VLSI ASICs)
 • Η σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων πυρήνων μικροεπεξεργαστών και λογικής ειδικού σκοπού (custom SoCs/Microprocessors)
 • Η χρήση και ανάπτυξη ειδικού λογισμικού αυτοματοποιημένης σχεδίασης ψηφιακών συστημάτων (E-CAD, Electronic Design Automation)
 • Η χρήση και ανάπτυξη μαθηματικών μεθόδων για σύνθεση και προσομοίωση υψηλού επιπέδου (High Level Synthesis) σε επίπεδο συστήματος (ESL)
 • Σχεδίαση και προγραμματισμός ενσωματωμένων συστημάτων με ενσωματωμένους πυρήνες μικροεπεξεργαστών (π.χ. ARM, PowerPC, Microblaze, etc.)
 • Η σχεδίαση και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων υπολογιστών για ειδικούς σκοπούς (εμπορικούς, χρηματοοικονομικούς, τηλεπικοινωνίες, λογιστικά, κλπ)
 • Η σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και έμπειρων συστημάτων (με γλώσσες όπως Prolog)
 • Η σχεδίαση και ανάπτυξη ασφαλών συστημάτων (safety-critical systems) και συστημάτων πραγματικού χρόνου (real-time, με γλώσσες όπως ADA)
 • Η σχεδίαση, χρήση, ενσωμάτωση και εκπαίδευση συστημάτων βιοιατρικής τεχνολογίας (π.χ. αισθητήρες και βιοχημικοί αναλυτές)
 • Προσομοίωση και επαλήθευση ψηφιακών συστημάτων υψηλής πολυπλοκότητας
 • Σχεδίαση ενσωματωμένων συστημάτων με το λογισμικό MatLab (π.χ. DSP)
 • Μελέτες για ερευνητικές και αναπτυξιακές συνεργατικές προτάσεις για εθνική ή Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στους παραπάνω τομείς

Το εργαστήριο περιέχει τις παρακάτω υποδομές:

 • 20 Θέσεις με εξοπλισμένους υπολογιστές, με λογισμικό για τις παραπάνω δραστηριότητες
 • Υπολογιστή διδάσκοντα 
 • Ολοκληρωμένα συστήματα ήχου, παρουσιάσεων, εκπαίδευσης και εικόνας
 • Projector, HiFi, console
 • Ψηφιακές πλακέτες πειραμάτων, εκπαίδευσης και πραγματικής ανάπτυξης Xilinx Spartan
 • Ψηφιακές πλακέτες ανάπτυξης πολύπλοκων συστημάτων Xilinx Virtex II, Virtex 4, Virtex 6, Zyng 7, Spartan 3

Το εργαστήριο πρόσφατα κέρδισε τιμητικά θέση στο Xilinx University Program με donation υλικού και λογισμικού, για την προσφορά του στην 3-βαθμια εκπαίδευση και έρευνα.

 

Οι υποδομές του εργαστηρίου χρησιμοποιούνται στα παρακάτω μαθήματα:

 • Programming I (structured programming with C) – Προγραμματισμός Ι
 • Programming II (object-oriented programming with C++) – Προγραμματισμός ΙΙ
 • Combinational Digital Electronics – Συνδυαστικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
 • Sequential Digital Electronics – Ακολουθιακά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
 • Computer Architecture/Organization – Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Advanced Computer Architectures – Προηγμένες Αρχιτεκτονικές
 • Compiler design – Μεταγλωττιστές
 • Embedded VLSI design
 • VLSI design with VHDL – Σχεδίαση ολοκληρωμένων συστημάτων με την VHDL
 • Προχωρημένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών (Μεταπτυχιακό)
 • Προηγμένη Ψηφιακή Σχεδίαση (Μεταπτυχιακό)
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email