Δίωρη απασχόληση φοιτητών στο Τμήμα Πληροφορικής

Καλούνται, όσοι σπουδαστές ενδιαφέρονται να εργαστούν στο τμήμα Πληροφορικής (Καστοριά), στα πλαίσια της δίωρης ημερήσιας απασχόλησης με αμοιβή και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις:

  • Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό Ε5/12029/99 (ΦΕΚ 1956/26-10-1999 τ. Β ́)
  • Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 8228-Ε5 (Φ.Ε.Κ 123/4-2-2002 τ.Β’)

 να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην γραμματεία του τμήματος (cs@uowm.gr ), από 15-6-2020 έως 19-6-2020.

Η απασχόληση των φοιτητών θα διαρκέσει από 1-9-2020 έως και 31-12-2020 και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ώρες ανά εβδομάδα. Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να αποσταλούν:

  1. Αίτηση
    (https://cs.uowm.gr/wp-content/uploads/2019/10/%CE%91%CF%80%CE%BB%CE%AE-%CE%91%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7.docx)
  1. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος Ε1 φορολογικού έτους 2018 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2018 έως και 31/12/2018)
  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (παρέχεται από τη Γραμματεία του τμήματος)

Η αξιολόγηση των υποψήφιων φοιτητών θα γίνει με βάση το χαμηλότερο δυνατό δηλωθέν εισόδημα (βάσει εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος Ε1 φορολογικού έτους 2018), καθώς και την υψηλότερη αναλυτική βαθμολογία τους (βάσει της προσκομισθείσας από τη γραμματεία του τμήματος Πληροφορικής βεβαίωσης). Η επιτροπή δύναται να πραγματοποιήσει συνέντευξη (με χρήση του λογισμικού σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Zoom) προκειμένου να καταλήξει στην επιλογή των υπό πρόσληψη φοιτητών.

 

Σχετικά αρχεία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΩΡΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email