Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη δωρεάν σίτιση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Όσοι εκ των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος σπουδών και μεγαλύτερο (φοιτητές παλαιών ετών), ενδιαφέρονται να σιτίζονται δωρεάν στα φοιτητικά εστιατόρια Κοζάνης, Κοίλων, Φλώρινας, Καστοριάς, Γρεβενών και Πτολεμαΐδας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, καλούνται να υποβάλουν από την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020 έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση: https://applications.uowm.gr

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μόνον ηλεκτρονικά και απαιτείται η επισύναψη των δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή (αρχείο pdf).). Η είσοδος στο σύστημα γίνεται με χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού και οι φοιτητές υποβάλλουν την αίτηση για δωρεάν σίτιση ανάλογα με το Τμήμα στο οποίο φοιτούν (το οποίο και επιλέγουν). Δικαίωμα υποβολής παρέχεται σε όλους τους ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί τα v+2 έτη σπουδών. Μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας, δεν θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι εκτός από την επισύναψη των δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή (αρχείο pdf), η ηλεκτρονική αίτηση (εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την αιτούντα/αιτούσα φοιτητή/φοιτήτρια) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία περιγράφονται, αναλυτικά αμέσως μετά την παρούσα ανακοίνωση σε αρχεία/συνδέσμους στην ενότητα «Φοιτητική Μέριμνα»«Σίτιση» στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, θα αποσταλούν μόνον ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier), προς αποφυγήν και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού, στους αρμόδιους ανά πόλη για τη Φοιτητική Μέριμνα υπαλλήλους του Ιδρύματος, κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, στις παρακάτω περιγραφόμενες διευθύνσεις.

Για τα Τμήματα των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Θετικών Επιστημών στην Καστοριά:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας και Πρακτικής Άσκησης

Περιοχή Φούρκα

Καστοριά, Τ.Κ.52100

Υπόψη:Σαλασίδου Δέσποινας τηλ: 24670 87180 email :dsalasidou@uowm.gr

 

Οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης θα προκύψουν μετά από αξιολόγηση σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ5Ι68535ΙΒ3Ι2ΟΙ2 ΚΥΑ του N. 4009/2011.

Για τους πρωτοετείς φοιτητές θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Δικαιολογητικά. τα οποία δεν είναι πλήρη. δεν γίνονται δεκτά.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στους ως άνω αρμόδιους για τη Φοιτητική Μέριμνα υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τέλος, με δεδομένο ότι ουδείς γνωρίζει αυτή τη στιγμή πώς θα εξελιχθεί η εξάπλωση του κορωνοϊού το επόμενο διάστημα, ενδέχεται να υπάρξουν νέες ανακοινώσεις.

Σχετικά αρχεία

Ανακοίνωση

Γενικές επισημάνσεις

Υπεύθυνη Δήλωση – Αδελφού Πρωτοετή

ΑΓΑΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 25 ΕΤΩΝ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ 

ΑΓΑΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ 

ΕΓΓΑΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email