Σειράς κατάταξης για την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου με βάση το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Σειράς κατάταξης για την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου με βάση το Π.Δ. 407/80 για τη διδασκαλία μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
Σύμφωνα με τα Πρακτικά σχετικά με την πρόσληψη διδασκόντων με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με βάση το Π.Δ. 407/80 για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 [ΑΔΑ: ΩΕΚ5469Β7Κ-Ψ56] η σειρά κατάταξης στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα είναι η εξής:
Τα ονόματα έχουν αντικατασταθεί με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του κάθε υποψηφίου.
Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email