Σειράς κατάταξης για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως ισχύει, για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για τη διεξαγωγή διδακτικού/ερευνητικού έργου

Σειράς κατάταξης για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 όπως ισχύει, για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 για τη διεξαγωγή διδακτικού/ερευνητικού έργου

Σύμφωνα με τα Πρακτικά σχετικά με την πρόσληψη διδασκόντων με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011, για το Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 [ΑΔΑ: ΨΠΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7] η σειρά κατάταξης στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα είναι η εξής:

Συνολικό Σειρά Κατάταξης Υπότροφοι ΑΠ

Τα ονόματα έχουν αντικατασταθεί με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του κάθε υποψηφίου.

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email