Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 11/2019 και 12/2019 για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) μέσω ΕΣΠΑ.

Η πρόσκληση θα ισχύει έως 11 Οκτωβρίου 2019 για έναρξη την 01/11/2019 και έως 11 Νοεμβρίου 2019 για έναρξη την 01/12/2019 και καλεί τους φοιτητές/τις φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση και να επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά έναρξης στο αντίστοιχο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) της Σχολής τους. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που διανύουν το 8ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα που ορίζει το Τμήμα τους (για επιπλέον πληροφορίες/διευκρινίσεις απευθυνθείτε στα ΓΠΑ ή στα αντίστοιχα Τμήματα).

 

Α’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: από 2/9/2019 έως 11.10.2019

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης: 01.11.2019 & Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης: 30.04.2020

Β’ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης: από 1/11/2019 έως 11.11.2019

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης: 01.12.2019 & Ολοκλήρωση Πρακτικής Άσκησης: 31.05.2020

Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές

 

Περισσότερες πληροφορίες https://dasta.teiwm.gr/index.php/gpaanaoucements/28-general/2486-ggg-112019-122019-.html

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email