ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, κατά τα ακαδ. έτη 2013-2014, έως και 2018-2019, και έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα απαιτούμενα για τη λήψη πτυχίου υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος  Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., καθώς επίσης έχουν ολοκληρώσει την Πρακτική Άσκηση και την Πτυχιακή Εργασία τους και δεν έχουν υπερβεί το 12Ο εξάμηνο φοίτησης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για τη λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το Τμήμα Πληροφορικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καλούνται να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 21 του ν. 4610/2019, έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2019, διαφορετικά μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ανάρτηση της βαθμολογίας στο μάθημα* που αποτελεί τελευταία υποχρέωση του εκάστοτε φοιτητή.

*μάθημα: μάθημα ή πτυχιακή εργασία ή πρακτική άσκηση.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, αντί να ορκιστούν και να λάβουν πτυχίο ΤΕΙ, θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε επιπλέον πέντε (5) μαθήματα, με χαρακτηρισμό «Επιλογής», από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,. Αυτά τα επιπλέον πέντε (5) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πρέπει να διαφέρουν από τα μαθήματα του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, στα οποία εξετάστηκαν επιτυχώς, καθώς και από τα αντίστοιχά τους μαθήματα (σύμφωνα με τις ανακοινωθείσες αντιστοιχίες που υπάρχουν μεταξύ μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας).

Σημείωση 1 : Η παρούσα ανακοίνωση αφορά και τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με προγενέστερο έτος εισαγωγής του ακαδ. έτους 2013-2014, οι οποίοι αιτήθηκαν και έλαβαν αναστολή φοίτησης, μόνο εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 12Ο εξάμηνο φοίτησης, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για τη λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το Τμήμα Πληροφορικής, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σημείωση 2 : Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης όσοι έχουν υπερβεί το 12Ο εξάμηνο φοίτησης, καθώς και οι ήδη πτυχιούχοι του παλαιού Τμήματος Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών, αλλά και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Η αίτηση θα υποβάλλεται υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η παραπάνω αίτηση είναι δυνατόν να ανακληθεί με νέα αίτηση του ενδιαφερόμενου που υποβάλλεται το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την κατάθεση της αρχικής.

ΑΙΤΗΣΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Νέο Πρόγραμμα σπουδών και αντιστοίχιση μαθημάτων με το Παλιό πρόγραμμα σπουδών

Επιπλέον, σύμφωνα με την απόφαση 13/2020 θέμα 4ο της Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

«Καθορίζουν συντελεστή μηδέν (0) στην πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση των φοιτητών του πρώην ΤΕΙ που δεν έχουν λάβει πτυχίο ΤΕΙ αλλά έχουν τις προϋποθέσεις και συνεχίζουν για την λήψη πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 4610/19, ΦΕΚ70/Α’/07-05-2019). Ο βαθμός της πτυχιακής εργασίας και της πρακτικής άσκησης των ανωτέρω φοιτητών δεν θα λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση του βαθμού πτυχίου τους.»

Απόφαση Συγκλήτου – Αιτήσεις-προθεσμίες σχετικά με την ένταξη/μετάβαση φοιτητών του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email