Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδ. έτους 2021-2022

Η κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Πληροφορικής για το Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί με εξετάσεις σε τρία μαθήματα, η ύλη των οποίων είναι η εξής.

Οι αιτήσεις για την συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 του Τμήματος κατατίθενται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου στην Γραμματεία του Τμήματος. Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν και φωτοαντίγραφο του Πτυχίου τους ή Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών.

 

Οι αιτήσεις για κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2021-2022 στο Τμήμα Πληροφορικής μπορούν να αποσταλούν είτε ταχυδρομικά (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Πληροφορικής – Περιοχή Φούρκα – ΤΚ 52100 – Καστοριά) είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο cs@uowm.gr. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά στη γραμματεία τότε θα πρέπει να κλείσουν τηλεφωνικά ραντεβού ή κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (cs@uowm.gr).

 

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποβάλλονται στο Τμήμα από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

 

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 

Γενικές Πληροφορίες

Έντυπο αίτησης

Ύλη Εξεταζόμενων Μαθημάτων

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon

1 thought on “Κατατακτήριες Εξετάσεις ακαδ. έτους 2021-2022

Comments are closed.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email