Αιτήσεις για Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδ. Έτους 2021-2022

Οι αιτήσεις για κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2021-2022 στο Τμήμα Πληροφορικής μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Πληροφορικής – Περιοχή Φούρκα – ΤΚ 52100 – Καστοριά). Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά στη γραμματεία μπορούν να προσέλθουν αφού πρώτα κλείσουν τηλεφωνικά ραντεβού ή κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (cs@uowm.gr) τηρώντας τα ισχύοντα κάθε φορά έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα υποβάλλονται στο Τμήμα από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 

Επιπλέον πληροφορίες θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

https://cs.uowm.gr/katataktiries-exetaseis-akad-etoys-2021-2022/

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email