Δικαιούχοι Σίτισης Μετεγγραφέντων και νέων αιτήσεων

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των δικαιούχων δωρεάν σίτισης μετεγγραφέντων/μετακινηθέντων/Αθλητών και παλαιών ετών φοιτητών/τριών στα φοιτητικά εστιατόρια του Π.Δ.Μ. σε Κοζάνη, Κοίλα Κοζάνης, Γρεβενά, Πτολεμαΐδα, Καστοριά και Φλώρινα, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022».

     Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση σίτισης, ότι εκδόθηκαν οι πίνακες δικαιούχων δωρεάν σίτισης στα φοιτητικά εστιατόρια του Π.Δ.Μ. σε Κοζάνη, Κοίλα Κοζάνης, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την υπ’ αριθμ. 65/9-02-2022  απόφασή του, ενέκρινε τους Πίνακες δικαιούχων φοιτητών/τριών  δωρεάν σίτισης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων έγινε με βάση την ΚΥΑ Φ5/65835/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ 1965/18-6-2012 τ .Β’), όπου η ταξινόμηση έγινε κατά προτεραιότητα στους φοιτητές με: α) την επιδότηση ανεργίας γονέων, β) πολυτεκνία, γ) τριτεκνία, δ) αδέρφια που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων, ε) απορφανισθέντες φοιτητές, στ) φοιτητές με γονείς που πάσχουν από κάποια σοβαρή ασθένεια, ζ) φοιτητές που οι ίδιοι πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (Α’ 156) και η) το εισόδημα από το χαμηλότερο στο υψηλότερο.

Οι δικαιούχοι φοιτητές/τριες θα σιτίζονται δωρεάν με την επίδειξη της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας.

Οι απορριφθέντες/είσες φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση για επανεξέταση των στοιχείων τους, μέσα σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 09 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου (σφραγίδα ταχυδρομείου), στη διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Κτίριο Φοιτητικών Εστιών

Τ.Κ. 50150, Κοίλα Κοζάνης

Τηλ.: 24610-68271, 68275, 68276

Οι Δικαιούχοι  φοιτητές/τριες βρίσκονται ανά πόλη στους πίνακες που ακολουθούν:

  

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

Δικαιούχοι σίτισης από μετεγγραφή και νέες αιτήσεις 09 02 2022

 

Σχετικά Αρχεία

Δικαιούχοι σίτισης από μετεγγραφή και νέες αιτήσεις 09 02 2022

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων δικαιούχων δωρεάν σίτισης μετεγγραφέντων-Αθλητών και παλαιών ετών φοιτητών 2021-2022

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email