Ανακοίνωση για πρωτοετείς

Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων (2019) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής εγγραφής, σύμφωνα με τα ανωτέρω, και για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές 2019-2020, θα πρέπει να προσκομίσουν  ή να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος, έως την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 τα παρακάτω:

  • Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής (υπογεγραμμένη από τον φοιτητή) που υπέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του φοιτητή
  • Πιστοποιητικό γέννησης του φοιτητή (ή άλλο δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός μητρώου αρρένων, για τους άρρενες εισαχθέντες)
  • Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας του φοιτητή.
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ του φοιτητή
  • Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφεται ότι ο φοιτητής εξουσιοδοτεί τη Γραμματεία για τη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων (η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση προκύπτει από το νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στη Γραμματεία για τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με τη Γραμματεία).

Μην αγνοήσετε να συμπληρώσετε το Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή/Σπουδαστή

Η ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής των εγγράφων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δείτε εδώ

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Για την παραλαβή των κωδικών πρόσβασης και τη διαδικασία χορήγησης ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ) θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η  παραλαβή Βεβαίωσης εγγραφής/σπουδών, θα μπορεί να γίνει μετά την παραλαβή των ανωτέρω δικαιολογητικών που καλούνται να προσκομίσουν οι φοιτητές στις γραμματείες.

Σίτιση ακαδ. έτους 2019-2020:

Αναλυτικές οδηγίες με την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση της κάρτας σίτισης για το ακαδ. έτος 2019-2020 στους πρωτοετείς φοιτητές υπάρχουν στον παρακάτω σύνδεσμο

Σίτιση

 

Έγγραφα:

Ανακοίνωση πρωτοετείς

Υπεύθυνη Δήλωση πρωτοετούς Αδερφού (Για σιτιση)

Υπεύθυνη Δήλωση (Για Σίτιση)

Έντυπο-Υπεύθυνης-Δήλωσης Προσωπικών Δεδομένων

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email