Σύμβουλος Σπουδών

Τι είναι

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που χρειάζονται πληροφορίες και βοήθεια για την καλύτερη οργάνωση των σπουδών τους μπορούν να απευθύνονται στον/στη Σύμβουλο Σπουδών του τμήματος.

Ο/Η Σύμβουλος Σπουδών, που μπορεί να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει τους/τις φοιτητές/τριες ανάλογα με τη βοήθεια που θα ζητήσουν, είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματός Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Ρόλος Συμβούλου Σπουδών

Μέσα από συζήτηση και με σεβασμό στις προσωπικές ανάγκες και επιλογές των φοιτητών/τριών, ο/η Σύμβουλος Σπουδών μπορεί:

  • Να τους/τις βοηθήσει ώστε να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • Να παρακολουθεί τις κλίσεις τους και να τους/τις καθοδηγεί στην επιλογή των κατάλληλων μαθημάτων.
  • Να τους/τις κατευθύνει σε θέματα υποτροφιών, μεταπτυχιακών σπουδών και επαγγελματικού προσανατολισμού.
  • Να τους/τις συμβουλεύει σε επιστημονικό επίπεδο (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια, συνέδρια κ.λπ.).
  • Να τους/τις καθοδηγεί για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Ο/Η Σύμβουλος Σπουδών είναι υποχρεωμένος/η να συνεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου και να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στους φοιτητές και τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και επιτυχή περάτωση των σπουδών τους. Είναι σημαντικό να υπάρχει μόνιμη και προσωπική επαφή μεταξύ φοιτητών και του εκάστοτε Συμβούλου Σπουδών. Σε καμία όμως περίπτωση ο/η Σύμβουλος Σπουδών δεν υποκαθιστά την Γραμματεία του Τμήματος.

Σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 17/2022 θέμα 4ο «Ορισμός Συμβούλων Σπουδών και διαμοιρασμός των φοιτητών του Τμήματος σε αυτούς» αποφασίστηκε ο ορισμός συμβούλων σπουδών για το Τμήμα Πληροφορικής για το ακαδ. έτος 2022-2023 και εφεξής, και διαμοιρασμός των φοιτητών του Τμήματος σε συμβούλους σπουδών με βάση τα τελευταία 2 ψηφία του αριθμού μητρώου του κάθε φοιτητή σύμφωνα  με τις παρακάτω αντιστοιχίες:

 

Σύμβουλος Σπουδών Φοιτητές με Αριθμό Μητρώου που λήγει σε
Βαρδάκας Ιωάννης 00 έως και 09
Βέργαδος Δημήτριος 10 έως και19
Δημόκας Νικόλαος 20 έως και 29
Δόσης Μιχαήλ 30 έως και 39
Καλογηράτου Ζαχαρούλα 40 έως και 49
Νικολάου Σπυρίδων 50 έως και 59
Σινάτκας Ιωάννης 60 έως και 69
Σταμπουλτζής Μιχαήλ 70 έως και 79
Τουλόπουλος Ιωάννης 80 έως και 89
Φωτιάδης Δημήτριος 90 έως και 99

 

 

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email