Η Μονάδα Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει τη Στρογγυλή Τράπεζα:

“Προσβασιμότητα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Φοιτητών και Φοιτητριών  με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και Αναπηρία: Προκλήσεις, Εμπόδια και Καλές Πρακτικές”

Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ), η οποία ιδρύθηκε και χρηματοδοτείται κατά την αρχική φάση της λειτουργίας της από το ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (MIS 5051039)», στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην επιμόρφωση του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση και επικοινωνία με φοιτητές και φοιτήτριες ευπαθών ομάδων.

Οι νέες εκπαιδευτικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας οδήγησαν την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στον μονόδρομο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ωστόσο, ακόμα και σε αυτό το πλαίσιο τα ερωτήματα που αφορούν την προσβασιμότητα του φοιτητικού πληθυσμού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση παραμένουν.

Η ΜΥΦΕΟ ΠΔΜ διοργανώνει το Σάββατο, 26/6/21 και ώρα 18.00 την Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο “Προσβασιμότητα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Φοιτητών και Φοιτητριών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και Αναπηρία: Προκλήσεις, Εμπόδια και Καλές Πρακτικές”. Στόχος της δράσης είναι η προσέγγιση του θέματος της προσβασιμότητας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση υπό το πρίσμα των επιστημών της Ψυχολογίας, της Παιδαγωγικής και της Διδακτικής Μεθοδολογίας.

Η Στρογγυλή Τράπεζα θα υλοποιηθεί με την υποστήριξη της πλατφόρμας zoom. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμμετάσχουν αξιοποιώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: https://zoom.us/j/91785248362

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ