Πτυχιακές Εργασίες Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2019-2020

Διαδικασία ανάθεσης – ανανέωσης – ακύρωσης – πτυχιακών εργασιών

Λίστα Θεμάτων

Δικαίωμα

Δικαίωμα  εκπόνησης πτυχιακής εργασίας έχουν οι σπουδαστές του Τμήματος που βρίσκονται χρονολογικά στο 8ο εξάμηνο σπουδών τους και οφείλουν μέχρι 5 μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους εκ των οποίων το ένα μόνο μπορεί να είναι μάθημα ειδικότητας.

Διαδικασία

Για να αναλάβει ο φοιτητής θέμα πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον καθηγητή με τον οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί και αφού συμφωνήσουν στην από κοινού συνεργασία για εκπόνηση της Πτυχιακής εργασίας να συμπληρώνει την αίτηση  και την προωθεί στον καθηγητή με τον οποίο θα συνεργαστεί ο οποίος στη συνέχεια θα προωθήσει την αίτηση του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cs@uowm.gr

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο σε μορφή με κατάληξη  .doc ή .pdf

Σε όσους φοιτητές έχει ήδη ανατεθεί θέμα και θέλουν να αναλάβουν άλλο θέμα πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να καταθέσουν εκτός από την αίτηση ανάθεσης και αίτηση ακύρωσης της παλιάς τους εργασίας.

Τα θέματα είναι ενδεικτικά οπότε οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν και με διδάσκοντες που δεν έχουν αναρτήσει θέματα.

Προθεσμίες

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη γραμματεία του τμήματος μέχρι και τις 30/4/2020.

Έως τις 30/4/2020 θα γίνονται δεκτές και αιτήσεις για ανανέωση θέματος, ακύρωση θέματος ή αλλαγή επιβλέποντα Καθηγητή πτυχιακής εργασίας (αίτηση). Η Διαδικασία υποβολής των αιτήσεων (για ανανέωση θέματος, ακύρωση θέματος ή αλλαγή επιβλέποντα Καθηγητή) είναι ίδια με αυτή που αναφέρετε παραπάνω για τις αναθέσεις.

Τα e-mail των διδασκόντων έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του Τμήματος στις “Ώρες γραφείου καθηγητών

Διαδικασία Παρουσίασης

Για την Παρουσίαση Πτυχιακών Εργασιών ισχύουν τα κάτωθι

Οι φοιτητές και επιθυμούν να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία που τους έχει ανατεθεί σε προγενέστερο εξάμηνο, θα πρέπει να στείλουν αίτηση παρουσίασης πτυχιακής εργασίας στον καθηγητή με τον οποίο συνεργάζονται και αυτός με τη σειρά του, εφόσον εγκρίνει την παρουσίαση, θα πρέπει να την διαβιβάσει στη γραμματεία στη Γραμματεία του Τμήματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο cs@uowm.gr.

Αιτήσεις για παρουσίαση θα γίνονται δεκτές από τη γραμματεία του τμήματος μέχρι και τις 14/5/2020.

Οι ολοκληρωμένες εργασίες για παρουσίαση θα πρέπει να έχουν σταλεί έως και τις 14/5/2020 στον καθηγητή με τον οποίο συνεργάζονται οι φοιτητές ώστε αυτός να την διαβιβάσει στα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης της κάθε εργασίας.

Το πρόγραμμα παρουσιάσεων πτυχιακών εργασιών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος έως και τις 25/5/2020 και οι παρουσιάσεις των πτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθούν από 1/6/2020 έως και 12/6/2020.

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email