«Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2019-2020»

Δεδομένου ότι, μετά την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, ζητούνται από τους αιτούντες (δικαιούχους) να προσκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος, σας τα παραθέτουμε αναλυτικά παρακάτω ανά περίπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν στους ανά πόλη αρμόδιους υπαλλήλους για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, όπως περιγράφονται στην ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ενότητα “Φοιτητική Μέριμνα-Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Συγκεκριμένα:

  1. Μισθωτήριο Συμβόλαιο

Όταν δεν επιτυγχάνεται η ηλεκτρονική επαλήθευση του μισθωτηρίου συμβολαίου, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει:

α) Μισθωτήριο συμβόλαιο στο οποίο θα αναγράφεται η αποδοχή από τον μισθωτή

β) Υπεύθυνη δήλωση-θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής – του μισθωτή ότι συναινεί στη χορήγηση του επιδόματος στον δικαιούχο γονέα ή φοιτητή

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

  1. Διαζευγμένοι γονείς

Θα πρέπει να προσκομιστούν:

α) Διαζύγιο

β) Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2019 (Έντυπο Ε1) του δικαιούχου γονέα, εκτυπωμένο από το TAXIS

γ) Απόφαση επιμέλειας τέκνων ή ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας (όταν δεν υπάρχει απόφαση επιμέλειας γιατί ο φοιτητής είναι ενήλικας αρκούν τα δύο προηγούμενα)

  1. Διάσταση συζύγων

Προσκομίζονται:

α) Φορολογική Δήλωση Εισοδήματος Φορολογικού Έτους 2019 (Έντυπο Ε1), εκτυπωμένο από το TAXIS και των δύο συζύγων (γονέων) και του φοιτητή

β) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2019 της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (όπως λαμβάνεται από το TAXIS) και των δύο συζύγων (γονέων) και του φοιτητή

γ) Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) και των δύο συζύγων (γονέων) και του φοιτητή εκτυπωμένα από το TAXIS (με πρόσφατη ημερομηνία εκτύπωσης)

δ) Ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας τέκνων στην περίπτωση διάστασης πιθανόν να μην υπάρχει

ε) Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου γονέα-θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής- στην οποία θα δηλώνεται η εν διαστάσει κατάσταση καθώς και η επιμέλεια του φοιτητή

στ) Υπεύθυνη δήλωση-θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής-του έτερου γονέα στην οποία θα αναγράφεται ότι συναινεί στη χορήγηση του επιδόματος, ότι η επιμέλεια/γονική μέριμνα του φοιτητή ανήκει στον άλλο γονέα (στοιχεία του γονέα)  καθώς και η εν διαστάσει κατάσταση

ζ) Αντίγραφο υποβολής μεταβολής στη Δ.Ο.Υ. για την εν διαστάσει κατάσταση και των 2 γονέων

η) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

  1. Μονογονεϊκές Οικογένειες (Άγαμες μητέρες)

α) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως φοιτητή

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 

Σχετικά Έγγραφα:

Δικαιολογητικά για Κύπριους φοιτητές-Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2019-2020

Εγκύκλιος στεγαστικού επιδόματος 2019-2020

 

 

                                                          ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email