Ενημέρωση Απορρήτου για την Ορκωμοσία εξ αποστάσεως της 5/6/2020.

Προς αποφοίτους εξ αποστάσεως ορκωμοσίας του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας της 05/06/2020

Ενημέρωση Απορρήτου για την Ορκωμοσία εξ αποστάσεως

Την 05 Ιουνίου 2020 διεξάχθηκε εξ αποστάσεως ορκωμοσία από το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Η ορκωμοσία διεξήχθη με την χρήση τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προέβηκε σε συλλογή και επεξεργασία των απαραιτήτων μόνο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας με σκοπό την διεξαγωγή τη εκδήλωσης και την εγκατάσταση της τηλεδιάσκεψης.

Νομική βάση για την επεξεργασία αυτή, αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο ε του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας).

Το Πανεπιστήμιο αξιοποιεί την υλοποίηση της εξ αποστάσεως ορκομωσίας με τις τεχνολογίες σύγχρονης τηλεδιάσκεψης που παρέχονται από το λογισμικό Zoom. Η επικοινωνία με το σύστημα σύγχρονης τηλεδιάσκεψης, ΖΟΟΜ κρυπτογραφεί το περιεχόμενο στο επίπεδο εφαρμογής.

Συνεπώς η επικοινωνία είναι ασφαλής.

Η εταιρία Zoom Video Communications, Inc. πιθανότατα προβαίνει και σε άλλες πράξεις επεξεργασίας συλλέγοντας και άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ΙΡ, ιστορικό επισκέψεων κλπ), το εύρος και την έκταση των οποίων το Πανεπιστήμιο δεν ελέγχει και δεν μπορεί να επηρεάσει. Για τον λόγο αυτό, μπορείτε να συμβουλευτείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας της στην ιστοσελίδα https://zoom.us/privacy.

Η τηλεδιάσκεψη βιντεοσκοπήθηκε με σκοπό να την αποστείλουμε σαν αναμνηστικό της αποφοίτησή, να την διατηρήσουμε στο αρχείο της Σχολής μας για ιστορικούς λόγους και να την αναρτήσουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Πανεπιστημίου.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, σας προτρέψαμε να επιλέξετε ένα χώρο που να παρέχει ποιοτική σύνδεση στο διαδίκτυο και να μην εκθέτει άλλα φυσικά πρόσωπα ή ένα γραφικό υπόβαθρο αν το υποστηρίζει η συσκευή.

Διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία ή αν αντιτίθεται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας.

Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr.

Αν παρ’ όλα αυτά θεωρήσετε στο μέλλον ότι το ζήτημα που σας αφορά δεν έχει επιλυθεί, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email