Ενδεικτικά θέματα πτυχιακών εργασιών Χειμερινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2019-2020 (διαδικασία ανάθεσης – ανανέωσης – ακύρωσης πτυχιακών εργασιών)

Λίστα Θεμάτων

Δικαίωμα

Δικαίωμα  εκπόνησης πτυχιακής εργασίας έχουν οι σπουδαστές του Τμήματος που βρίσκονται χρονολογικά στο 8ο εξάμηνο σπουδών τους και οφείλουν μέχρι 5 μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους εκ των οποίων το ένα μόνο μπορεί να είναι μάθημα ειδικότητας.

Διαδικασία

Για να αναλάβει ο σπουδαστής θέμα πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο καθηγητή και αφού συμφωνήσουν στην από κοινού συνεργασία για εκπόνηση της Πτυχιακής εργασίας να καταθέσει έντυπη αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος.

Εάν κάποια εργασία είναι ομαδική θα πρέπει στις παρατηρήσεις της κάθε αίτησης να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του συνεργαζόμενου φοιτητή.

Η αίτηση συνυπογράφεται από τον σπουδαστή και τον καθηγητή. Αιτήσεις χωρίς την υπογραφή του Καθηγητή δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε όσους φοιτητές έχει ήδη ανατεθεί θέμα και θέλουν να αναλάβουν άλλο θέμα πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να καταθέσουν εκτός από την αίτηση ανάθεσης και αίτηση ακύρωσης της παλιάς τους εργασίας.

Προθεσμίες

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την γραμματεία του τμήματος από 11/11/2019 μέχρι και τις 30/11/2019.

Έως τις 30/11/2019 θα γίνονται δεκτές και αιτήσεις για ανανέωση θέματος, ακύρωση θέματος ή αλλαγή επιβλέποντα Καθηγητή πτυχιακής εργασίας (έντυπη αίτηση).

Τα e-mail των διδασκόντων έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του Τμήματος στη διαδρομή Σπουδές – Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών – Ώρες Γραφείο Καθηγητών

 

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email