Εγγραφή επιτυχόντων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Η εγγραφή των επιτυχόντων στο Τμήμα Πληροφορικής θα γίνει απευθείας στη γραμματεία του Τμήματος από τις 3/10/2022 μέχρι και τις 7/10/2022.

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

  • Αίτηση (με την οποία θα ζητείται η εγγραφή στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως επιτυχών από περιοχή που επλήγη από φυσικές καταστροφές)
  • Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: «Δεν είμαι εγγεγραμμένος σε άλλο Τμήμα ή Σχολή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τα στοιχεία που υποβάλλω είναι ακριβή και αληθή»
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του φοιτητή
  • Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας του φοιτητή.
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ του φοιτητή
  • Για τους άρρενες εισαχθέντες μόνο: Πιστοποιητικό γέννησης του φοιτητή (ή άλλο δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός μητρώου αρρένων)

 

Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους επιτυχόντες ή να σταλούν ταχυδρομικώς στην διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο εντός της προθεσμίας.

https://cs.uowm.gr/archiki-selida/contact/

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email