Δηλώσεις Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-2024 – Παράταση περιόδου δηλώσεων

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος παρατείνεται η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-2024 έως 10/11/2023 και ώρα 09:00 π.μ..

Μετά την λήξη των δηλώσεων καμία αλλαγή δεν θα επιτρέπεται στις δηλώσεις των φοιτητών.

Το μάθημα «Υπολογιστικά Νέφη» δεν θα διδαχθεί στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-2024 και έχει αφαιρεθεί από τις τρέχουσες δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών που βρίσκονται στο 7ο εξάμηνο σπουδών και που το είχαν προσθέσει στη δήλωση μαθημάτων τους, παρόλα αυτά φοιτητές που βρίσκονται στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών θα έχουν τη δυνατότητα να το δηλώσουν για να το εξεταστούν στην εξεταστική του Φεβρουαρίου 2023 εφόσον το έχουν δηλώσει σε προγενέστερο ακαδ. έτος. Όσοι φοιτητές βρίσκονται στο 7ο εξάμηνο σπουδών και είχαν δηλώσει το μάθημα «Υπολογιστικά Νέφη», θα πρέπει να επιλέξουν να παρακολουθήσουν κάποιο άλλο μάθημα ιδίου τύπου και ιδίου εξαμήνου που διδάσκεται και υπάρχει στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οι φοιτητές δεν θα έχουν δικαίωμα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2024 σε μαθήματα που δεν θα έχουν στην δήλωση μαθημάτων τους χειμερινού εξαμήνου ακαδ. Έτους 2023-2024.

Οι δηλώσεις μαθημάτων πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω του συστήματος της ηλεκτρονικής γραμματείας https://students.uowm.gr/.

Το σύστημα https://students.uowm.gr/ θα είναι λειτουργικό κατά τις ημέρες και ώρες που αναφέρονται στις οδηγίες που υπάρχουν στην κεντρική σελίδα της ηλεκτρονικής γραμματείας.

Συνιστάται στους φοιτητές του Τμήματος να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, το συντομότερο δυνατό, δήλωση μαθημάτων και εάν στην πορεία αποφασίσουν να την τροποποιήσουν θα μπορούν έως και 10/11/2023 και ώρα 09:00 π.μ..

Τα μαθήματα με κωδικό …-ΠΔΕ αφορούν μόνο φοιτητές που έχουν ενταχθεί στο ειδικό πρόγραμμα για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας «ΠΔΕ» και θα είναι διαθέσιμα προς δήλωση μόνο από τους φοιτητές που έχουν ενταχθεί στο ειδικό πρόγραμμα για την απόκτηση ΠΔΕ. Εάν κάποιος φοιτητής αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα με την δήλωση των μαθημάτων της ΠΔΕ θα πρέπει, άμεσα και πριν την λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων, να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του Τμήματος και να δηλώσει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.

Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές 2023-2024 είναι δυνατό να ενταχθούν στο ειδικό πρόγραμμα για την απόκτηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας που προσφέρει το Τμήμα (οδηγίες θα βρείτε στον σύνδεσμο https://cs.uowm.gr/apoktisi-paidagogikis-didaktikis-eparkeias-energoys-foitites-tmimatos/).

Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν μόνο μαθήματα του Χειμερινού Εξαμήνου (όσα διδάσκονται κατά την διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου).

Όσοι φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών θα μπορούν να προσθέσουν στις δηλώσεις χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-2024 μαθήματα που διδάσκονται στην εαρινή περίοδο. Τα μαθήματα που θα τα προσθέσουν στις δηλώσεις τους οι φοιτητές θα μπορέσουν να τα εξεταστούν στην εξεταστική του Φεβρουαρίου 2024 (χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-2024).

Οι φοιτητές που περιμένουν αποτελέσματα μαθημάτων της τελευταίας εξεταστικής (Σεπτεμβρίου 2023) μπορούν να δηλώσουν αυτά τα μαθήματα τα οποία έχουν εξεταστεί και δεν έχουν αποτελέσματα και αυτά θα αφαιρεθούν αυτόματα από τις δηλώσεις τους εάν καταχωρηθεί προβιβάσιμη βαθμολογία σε αυτά.

Μετά την αποστολή της δήλωσης μαθημάτων, οι φοιτητές θα πρέπει να συνδεθούν στην ηλεκτρονική γραμματεία από μια άλλη συσκευή από αυτή που χρησιμοποιήθηκε για τη δήλωση μαθημάτων τους  ώστε να επαληθεύσουν  ότι έχουν  αποστείλει την δήλωσή τους και έχει καταχωρηθεί στις δηλώσεις τους (στην ηλεκτρονική γραμματεία στη διαδρομή: Δηλώσεις->Προβολή).

Διαβάστε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ηλεκτρονική γραμματεία πριν την καταχώρηση της δήλωσης μαθημάτων.

Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής 2019-2020 (Π.Ε.) και μεταγενέστερο έχουν δικαίωμα να δηλώσουν:

  • έως και 9 μαθήματα  εάν βρίσκονται στο 1ο έως και στο 8ο εξάμηνο σπουδών
  • έως και 11 μαθήματα  εάν βρίσκονται στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών

σημείωση: Τα μαθήματα για την ΠΔΕ δεν υπολογίζονται στον παραπάνω περιορισμό και εάν κάποιος φοιτητής αντιμετωπίζει θέμα με το πλήθος των μαθημάτων που μπορεί να δηλώσει θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του Τμήματος πριν την λήξη της περιόδου δηλώσεων μαθημάτων.

Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής πριν το 2019-2020 (Τ.Ε.) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν:

  • έως και 38 ώρες μαθημάτων εάν βρίσκονται στο 1ο έως και στο 8ο εξάμηνο σπουδών
  • απεριόριστε ώρες μαθημάτων εάν βρίσκονται στο 9ο ή μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών

σημείωση: Τα μαθήματα για την ΠΔΕ δεν υπολογίζονται στον παραπάνω περιορισμό και εάν κάποιος φοιτητής αντιμετωπίζει θέμα με το πλήθος των μαθημάτων που μπορεί να δηλώσει θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη γραμματεία του Τμήματος πριν την λήξη της περιόδου δηλώσεων μαθημάτων.

Οι πρωτοετείς φοιτητές με έτος εισαγωγής 2023-2024 δεν θα χρειαστεί να κάνουν δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2023-2024 καθώς έχει πραγματοποιηθεί μαζικά δήλωση μαθημάτων για αυτούς από το προσωπικό της γραμματείας.

Δήλωση μαθημάτων θα πρέπει να κάνουν όλοι οι ενεργοί φοιτητές ανεξάρτητα από το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο ανήκουν.

Υπενθυμίζουμε στους ενεργούς φοιτητές του πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. πως το πρόγραμμα σπουδών τους έχει τροποποιηθεί (αφορά κυρίως τα πρώην εργαστηριακά μέρη μεικτών μαθημάτων που έχουν γίνει ασκήσεις πράξεις) και την τροποποίηση του μπορούν να τη βρουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος στη διαδρομή Φοιτητικά->Πληροφορίες για φοιτητές του πρώην Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.->Τροποποίηση προγράμματος σπουδών του πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Μεταβατικές ρυθμίσεις:

Λόγω της εφαρμογής νέου προγράμματος σπουδών από το ακαδ. έτος 2023-2024 (μαθήματα 1ου έτους από το νέο πρόγραμμα σπουδών) τα παρακάτω μαθήματα θα διδαχθούν στο χειμερινό εξάμηνο και οι φοιτητές με έτος εισαγωγής έως και το 2022-2023 θα μπορούν να τα δηλώσουν στο χειμερινό εξάμηνο (δεν θα διδάσκονται πλέον στο εαρινό εξάμηνο) παρόλο που στο πρόγραμμα  σπουδών τους αυτά τα μαθήματα είναι εαρινού εξαμήνου (δεν θα αλλάξουν εξάμηνο αυτά τα μαθήματα στις καρτέλες των φοιτητών)

  • Μαθηματική ανάλυση Ι
  • Διακριτά μαθηματικά

Ενώ τα παρακάτω μαθήματα θα διδαχθούν στο εαρινό εξάμηνο και οι φοιτητές με έτος εισαγωγής έως και το 2022-2023 θα μπορούν να τα δηλώσουν στο εαρινό εξάμηνο (δεν θα διδάσκονται πλέον στο χειμερινό εξάμηνο) παρόλο που στο πρόγραμμα  σπουδών τους αυτά τα μαθήματα είναι χειμερινού εξαμήνου (δεν θα αλλάξουν εξάμηνο αυτά τα μαθήματα στις καρτέλες των φοιτητών).

  • Αγγλικά ορολογία πληροφορικής Ι
  • Γραμμική άλγεβρα
  • Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός υπολογιστών με C++
  • Μαθηματική ανάλυση ΙΙ

 

Οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε με την δήλωση μαθημάτων σας θα πρέπει να το γνωστοποιήσετε στην γραμματεία πριν την λήξη της προθεσμίας των δηλώσεων χειμ. εξαμ. ακαδ. έτους 2023-2024.

Εάν έχετε πρόβλημα πρόσβασης στην ηλεκτρονική γραμματεία υπάρχουν οδηγίες για ανάκτηση του λογαριασμού σας στον σύνδεσμο https://helpdesk.uowm.gr/knowledgebase.php?article=6

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email