Αποτελέσματα για ανταποδοτικές υποτροφίες

Πρακτικό σχετικά με την πρόσληψη υποτρόφων με βάση την επαναπροκήρυξη δύο (2) ανταποδοτικών υποτροφιών στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για παροχή επικουρικού έργου από υποψήφιους διδάκτορες για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-2024 (Α.Π. 953)/29-2-2024.

 

Στην παραπάνω επαναπροκήρυξη υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ αλφαβητική σειρά οι:

  1. 996
  2. 964

 

Παρουσίαση των υποψηφίων:

 

996

Ο κ. 996 είναι υποψήφιος διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο τμήμα Πληροφορικής (Καστοριά). Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (2006) στη «Διασφάλιση Ποιότητας». Επιπρόσθετα, διαθέτει πτυχίο του τμήματος Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (2013), πτυχίο του τμήματος Διεθνούς Εμπορίου, του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας (2005) και πτυχίο του τμήματος Οικονομικών Επιστημών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1994). Έχει δυο δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, και δύο άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίου και ένα άρθρο σε πρακτικά ελληνικού συνεδρίου. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά εικοσιτεσσάρων εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα που αναλογούν σε 14,7 εξάμηνα πλήρους απασχόλησης.

Οι μεταπτυχιακές και προπτυχιακές σπουδές του κ. 996 έχουν πλήρη συνάφεια με το αντικείμενο της απασχόλησης. Παράλληλα, ο κ. 996 διαθέτει δημοσιευμένο έργο σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

 

964

Η κα. 964 είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο τμήμα Πληροφορικής (Καστοριά). Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Υπηρεσίες» (2023) με τίτλο «Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού με χρήση της πλατφόρμας Unity 3D, με θέμα την αρχαιοελληνική Μυθολογία και Προϊστορία, για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Επιπρόσθετα, διαθέτει πτυχίο του τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1997) και πτυχίο του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (1994). Η κα. 964 δεν διαθέτει δημοσιευμένο ερευνητικό έργο και δεν διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Οι μεταπτυχιακές και προπτυχιακές σπουδές της κα. 964 έχουν πλήρη συνάφεια με το αντικείμενο της απασχόλησης.

 

Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά

Σειρά κατάταξης των υποψηφίων

  1. 996
  2. 964

 

 

Πρόταση

Ο κ. 996 και η κα. 964 προτείνονται από την επιτροπή για να λάβουν από μία ανταποδοτική υποτροφία στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024.

 

 

Η επιτροπή αξιολόγησης, 14/03/2024,

 

 

Νικόλαος Δημόκας (πρόεδρος)    Βαρδάκας Ιωάννης (μέλος)     Μιχαήλ Δόσης      (μέλος)

 

 

 

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email