Απόφαση Συγκλήτου για εξ αποστάσεως διδασκαλία

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την οργάνωση εξ αποστάσεως μαθημάτων σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα εξ αποστάσεως μαθήματα θα οργανωθούν με βάση τους παρακάτω κανόνες:

 • Τα τρίωρα μαθήματα θα διαρκούν μιάμιση ώρα, τα τετράωρα δύο ώρες και αντίστοιχη θα είναι η διάρκεια και των μαθημάτων με περισσότερες ώρες.
 • Ο φόρτος εργασίας στα μαθήματα θα παραμείνει ίδιος και κατά συνέπεια και οι πιστωτικές μονάδες. Η μείωση των ωρών διδασκαλίας θα αντισταθμιστεί με αύξησης της ύλης ή την εκπόνηση εργασιών. Παρομοίως μπορεί να αντιμετωπιστεί και η μη πραγματοποίηση κάποιων εργαστηρίων.
  Για την πραγματοποίηση των εργαστηρίων μπορούν να βιντεσκοπηθούν από το διδάσκοντα διαδικασίες και να προβληθούν εξ αποστάσεως στους φοιτητές. Οι διδάσκοντες μπορούν να δίνουν απαλλακτικές εργασίες στους φοιτητές, όπου κρίνουν ότι είναι εφικτό, χωρίς εκπτώσεις στην ακαδημαϊκή ποιότητα των εργασιών.
 • Οι Συνελεύσεις των Τμημάτων θα αποφασίσουν ποια μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως. Πιθανή απόφαση ότι κάποια μαθήματα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως θα πρέπει να αιτιολογηθεί με σαφήνεια και επάρκεια.
 • Θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό Zoom για την πραγματοποίηση των εξ αποστάσεως μαθημάτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και άλλο μέσο ή λογισμικό για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αν το επιλέξει και μπορεί να το υποστηρίξει ο διδάσκοντας.
 • Οι Συνελεύσεις των Τμημάτων θα υπολογίσουν κατά προσέγγιση τον αριθμό των φοιτητών που παρακολουθούν τα μαθήματα και θα αποστείλουν απόφαση για τις ανάγκες τους σε εικονικές αίθουσες, ώστε να προμηθευτεί το Πανεπιστήμιο τον ανάλογο αριθμό αδειών του επιλεγμένου λογισμικού. Κάθε εξάμηνο αποτελεί και μία εικονική αίθουσα και για κάθε αίθουσα απαιτείται μία άδεια χρήσης του επιλεγμένου λογισμικού. Τμήματα, των οποίων τα ωρολόγια προγράμματα δεν καλύπτουν όλες τις διδακτικές ώρες της εβδομάδας, θα χρησιμοποιήσουν μία εικονική αίθουσα (μία άδεια χρήσης λογισμικού).
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων θα επανασχεδιαστεί με τις νέες ώρες για κάθε μάθημα και θα διαρκεί από τις 9.00 π.μ. ως 17.00 μ.μ. Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα διατίθεται τεχνική υποστήριξη για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση προς τους διδάσκοντες και τους φοιτητές. Όποιος διδάσκοντας έχει τις τεχνικές γνώσεις να υποστηρίξει την εξ αποστάσεως διδασκαλία με το συγκεκριμένο λογισμικό ή άλλο λογισμικό και δεν χρειάζεται την τεχνική ομάδα υποστήριξης, μπορεί να οργανώνει το μάθημά του και μετά τις 17.00 μ.μ. και το αργότερο ως τις 21.00 μ.μ.
  Δεν είναι εφικτό να πραγματοποιούνται την ίδια ώρα δύο μαθήματα σε μία εικονική αίθουσα. Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος και θα περιέχει οδηγίες και σχετικούς συνδέσμους, που θα κατευθύνουν άμεσα το φοιτητή στην εικονική αίθουσα, όπου
  διεξάγεται το μάθημά του.
 • Την τεχνική ομάδα υποστήριξης αποτελούν οι υπάλληλοι του Τμήματος Μηχανοργάνωσης/Πληροφορικής, αλλά και εργαστηριακοί συνεργάτες, τους οποίους οι Συνελεύσεις των Τμημάτων με απόφασή τους θα διαθέσουν στο Τμήμα Μηχανοργάνωσης/Πληροφορικής.
 • Το Ίδρυμα θα προμηθευτεί κατάλληλα εργαλεία (πίνακες και γραφίδες) για χρήση πίνακα στα εξ αποστάσεως μαθήματα.
 • Τα εξ αποστάσεως μαθήματα θα ξεκινήσουν από την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020. Ως τότε θα γίνονται δοκιμές και ενημέρωση για το νέο λογισμικό.
 • Οι συμβάσεις των εκτάκτων διδασκόντων (ακαδημαϊκών υποτρόφων και διδασκόντων με το Π.Δ. 407/1980) θα προχωρήσουν κανονικά και αυτοί θα συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθημάτων.
 • Η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα είναι μόνο σύγχρονη. Ασύγχρονες μορφές διδασκαλίες μπορούν να χρησιμοποιούνται για μελέτη στο σπίτι και ως βοηθητικό μέσο εντασσόμενο στο φόρτο εργασίας του μαθήματος.
 • Ο έλεγχος πραγματοποίησης ενός μαθήματος θα διεξάγεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή από κάποιο οριζόμενο μέλος της Συνέλευσης του Τμήματος ή από τους υπαλλήλους της ομάδας τεχνικής υποστήριξης σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Τμήματος.
 • Ο κάθε διδάσκοντας έχει δικαίωμα να συναινέσει ή να αρνηθεί την καταγραφή του μαθήματος του για λόγους προσωπικών δεδομένων.
 • Παρουσιάσεις πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών πραγματοποιούνται μόνο μέσω τηλεδιάσκεψης.
 • Η πραγματοποιούμενη αυτή τη χρονική περίοδο πρακτική άσκηση των φοιτητών αναστέλλεται και θα συνεχιστεί η διεξαγωγή της για το εναπομείναν διάστημα με νεότερη απόφαση.
Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email