Προφορική εξέταση φοιτητών με αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο ίδρυμα δυσλεξία (άρθρο 33 παρ. 8 του Ν.4009/2011)

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος με αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο Ίδρυμα Δυσλεξία που εξετάζονταν προφορικά σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 8 του Ν.4009/2011 πως: Σύμφωνα με το άρθρο 242 του Ν4823/2021 καταργείται  η παρ. 17 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) που προέβλεπε πως «7. Όλες οι γνωματεύσεις των ΚΕΔΔΥ και των Ιατροπαιδαγωγικών Κέντρων για οποιονδήποτε λόγο, έχουν μόνιμη ισχύ. Κατ΄ εξαίρεση, οι προτάσεις για κατάλληλο πλαίσιο φοίτησης, για παροχή παράλληλης στήριξης, για κατ΄ οίκον διδασκαλία, για παροχή ειδικού βοηθού, για καθορισμό εξατομικευμένου προγράμματος, καθώς και αυτές που αφορούν σε αλλαγή σχολικής βαθμίδας, θα επανακαθορίζονται σε χρονικά διαστήματα, που θα προκύπτουν υποχρεωτικά με τη γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ.»

 

Επομένως οι φοιτητές με αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο ίδρυμα δυσλεξία θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ της περιοχής τους στο οποίο έχουν το ιστορικό τους ώστε να ενημερωθούν για την διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού για προφορική εξέταση (Αξιολογική έκθεση) και να προσκομίσουν στη γραμματεία την αξιολογική έκθεση ώστε να εξεταστεί ξανά το εάν θα μπορούν να εξετάζονται προφορικά από εδώ και στο εξής.

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon

2 thoughts on “Προφορική εξέταση φοιτητών με αποδεδειγμένη πριν από την εισαγωγή τους στο ίδρυμα δυσλεξία (άρθρο 33 παρ. 8 του Ν.4009/2011)

Comments are closed.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email