Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδ. Έτους 2022-2023

Η κατάταξη πτυχιούχων στο Τμήμα Πληροφορικής για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί με εξετάσεις σε τρία μαθήματα, η ύλη των οποίων περιγράφεται στον παρακάτω σύνδεσμο.

Οι αιτήσεις για την συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 του Τμήματος κατατίθενται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου στην Γραμματεία του Τμήματος. Μαζί με την αίτηση οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν και φωτοαντίγραφο του Πτυχίου τους ή Πιστοποιητικό Περάτωσης Σπουδών.

 

Οι αιτήσεις για κατατακτήριες εξετάσεις ακαδ. έτους 2022-2023 στο Τμήμα Πληροφορικής μπορούν να αποσταλούν είτε ταχυδρομικά (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Πληροφορικής – Περιοχή Φούρκα – ΤΚ 52100 – Καστοριά) είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο cs@uowm.gr. Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν αυτοπροσώπως τα δικαιολογητικά στη γραμματεία τότε θα πρέπει να κλείσουν τηλεφωνικά ραντεβού ή κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (cs@uowm.gr).

 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις είναι τα εξής:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 

Γενικές Πληροφορίες

Έντυπο αίτησης

Ύλη Εξεταζόμενων Μαθημάτων

Κοινοποιήστε:
error
fb-share-icon
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial
Follow by Email