Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 118/20-08-2020 συνεδρίασή της, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τρέχουσα κατάσταση με τον  Covid-19 αποφάσισε όλα τα μαθήματα να εξεταστούν εξ αποστάσεως. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό, δεν θα διατεθούν οι εγκαταστάσεις του Ιδρύματος για την διευκόλυνση των φοιτητών που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Ως εκ τούτου, οι Γραμματείες των Τμημάτων θα πρέπει να προσαρμόσουν/ τροποποιήσουν σχετικώς το πρόγραμμα της εξεταστικής, να το αναρτήσουν στις Ιστοσελίδες τους μέχρι τη Δευτέρα 24/08/2020 και να ενημερώσουν τους φοιτητές για τις παραπάνω αποφάσεις με κάθε πρόσφορο μέσο.

Ο Αντιπρύτανης
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας

Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης